Kalendarz przygotowań

  • 2 marca potwierdzenie tematów sesji specjalnych
  • 31 marca nadesłanie pełnych tekstów referatów
  • 31 maja decyzja o akceptacji referatów
  • 25 czerwca nadesłanie ostatecznych wersji referatów
  • 5 września rozpoczęcie Konferencji