15 Krajowa Konferencja Robotyki odbędzie się w dniach 5-9 września 2018 roku w Polanicy-Zdroju. Konferencja ma na celu dokonanie przeglądu wyników prac badawczych i konstrukcyjnych w dziedzinie robotyki uzyskanych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Dzięki udziałowi pracowników instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przedstawicieli przemysłu, Konferencja stwarza okazję do odpowiedzi na nowe wyzwania badawcze i określenia przyszłych kierunków badań w zakresie robotyki. Konferencja działa na rzecz pogłębienia integracji krajowego środowiska robotyków.

Zgodnie z tradycją, pełne teksty referatów przedstawionych na Konferencji zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Rozszerzone teksty prac rekomendowanych przez Komitet Naukowy zostaną skierowane do czasopism. Format referatów i informacje o sposobie ich nadsyłania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konferencji.

Producentom robotów i systemów robotycznych oferujemy udostępnienie przestrzeni wystawowej.

Zawiadomienie w formacie PDF do pobrania tutaj.